ورود کاربر

دانلود رایگان مجموعه کتاب های پرستاری

لیست کتاب های قابل دانلود برای اعضا

کاربر گرامی

دانلود کتب زیر مخصوص اعضای سایت پرستار می باشد. اگر عضو سایت هستید، لطفا برای فعال شدن لینک دانلود با مشخصات کاربری خود وارد شوید و در غیر اینصورت در وب سایت پرستار ثبت نام کنید.
laughingلطفاً برای شروع دانلود هر یک از کتاب ها روی عکس پشت جلد کتاب کلیک کنید.laughingدانلود رایگان کتاب مفاهیم پرستاری - فقدان، سوگ، مرگ و میر

دانلود کتاب مفاهیم پرستاری: مفهوم فقدان و سوگ - مرگ و مردن

وبگاه پرستار تقدیم می کند: مفاهیم پرستاری: مفهوم فقدان، سوگ، مرگ و مردن. این کتاب ترجمه فصل 43 از کتاب مفاهیم پرستاری کوزیر و ابز است که توسط مترجمین گروه پزشکی تز (http://thez.ir) ترجمه شده است و برای دانلود رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.دانلود رایگان کتاب روش تحقیق در پرستاری

دانلود کتاب روش های تحقیق در پرستاری: مقاهیم و مراحل اصلی تحقیق

وبگاه پرستار تقدیم می کند: روش های تحقیق در پرستاری: مقاهیم کلیدی و مراحل تحقیق. این کتاب ترجمه فصل سه از کتاب روش های تحقیق پلایت و بک است که توسط مترجمین گروه پزشکی تز (http://thez.ir) ترجمه شده است و برای دانلود رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.دانلود رایگان کتاب فرآیند پرستاری

دانلود کتاب تفکر نقادانه، فرآیند پرستاری و قضاوت بالینی

وبگاه پرستار تقدیم می کند: تفکر نقادانه، فرآیند پرستاری و قضاوت بالینی. این کتاب ترجمه فصل هشت از کتاب اصول و مفاهیم پرستاری بلک پری است که توسط مترجمین گروه پزشکی تز (http://thez.ir) ترجمه شده است و برای دانلود رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.دانلود رایگان کتاب آموزش نوار قلب

دانلود کتاب یادگیری الکتروکاردیوگرافی در یک روز

وبگاه پرستار تقدیم می کند: یادگیری تفسیر نوار قلب (ECG) در یک روز. این کتاب ترجمه کتاب یادگیری الکتروکاردیوگرافی در یک روز است که توسط مترجمین گروه پزشکی تز (http://thez.ir) ترجمه شده است و برای دانلود رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.دانلود رایگان کتاب درمان خارش

دانلود کتابچه درمان خارش و مراقبت تسکینی

وبگاه پرستار تقدیم می کند: درمان خارش و مراقبت تسکینی. این کتاب ترجمه کتاب خودآموز درمان پورپورا و مراقبت تسکینی است و توسط مترجمین گروه پزشکی تز (http://thez.ir) ترجمه شده است و برای دانلود رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.مشکلات حافظه

دانلود کتاب فراموشکاری و مشکلات حافظه

این کتاب ترجمه خودآموز مشکلات فراموشکاری و مشکلات حافظه است. این دستنامه مختصر توسط موسسه ملی سلامت (NIH) منتشر شده است و توسط مترجمین گروه پزشکی تز (http://thez.ir) برای دانلود رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.


دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم قلب و عروق

دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم قلب و عروق

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات قلب و عروق است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم تنفس

دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم تنفس

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم تنفسی است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ایمنی

دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ایمنی

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ایمنی است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم هماتولوژی

دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم هماتولوژی

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم هماتولوژی (خون) است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم عصبی

دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم عصبی

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم عصبی است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود رایگان کتاب فرآیند پرستاری اختلالات عضلانی - اسکلتی

دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم عضلانی – اسکلتی

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم عضلانی - اسکلتی است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم گوارش

دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم گوارش

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم گوارش است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم غدد درون ریز

دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم غدد آندوکرین

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم غدد آندوکرین (درون ریز) است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ادراری تناسلی

دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ادراری تناسلی

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ادراری-تناسلی است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم پوششی

دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم پوششی

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم پوششی است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم پوششی

دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات مایعات و الکترولیت ها

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات آب و الکترولیت ها است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات بهداشت روان

دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات بهداشت روان

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات بهداشت روان است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود کتاب فرآیند پرستاری بیمار جراحی و اتاق عمل

دانلود کتاب فرآیند پرستاری بیماری های جراحی و اتاق عمل

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری مراقب های بیماران جراحی است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود رایگان کتاب پرستاری

دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات زنان و زایمان

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری بیماری ها و سلامت زنان است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود رایگان کتاب پرستاری

دانلود کتاب فرآیند پرستاری درد و اختلالات مرتبط

این کتاب ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری درد و اختلالات مصرف مواد است. این مجموعه کتاب از 15 جلد کتاب تشکیل شده است، توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود رایگان کتاب پرستاری

دانلود ترجمه کتاب پرستاری داخلی – جراحی برونر

این کتاب ترجمه کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: رمزگشایی است. کتاب حاضر در 640 صفحه و 15 فصل توسط گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.


دانلود رایگان کتاب پرستاری

دانلود ترجمه کتاب مدیریت و رهبری پرستاری پاترونیس

این کتاب ترجمه کتاب مدیریت و رهبری در پرستاری: نظریه ها، فرآیندها و اقدامات (نوشته پاترونیس) است که توسط مترجمان گروه پرستاری ترجمک و ایزی ترنس ترجمه شده است و به صورت رایگان در اختیار پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گرفته است.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com