ورود کاربر

تست های آزمایشگاهی

گازهای خون شریانی [(Arterial Blood Gas (ABG]

اندیکاسیون:

این تست برای تعیین وضعیت تهویه بیمار، اکسیژناسیون بافتی و وضعیت اسید – باز انجام می شود.

روش کار:

ابتدا سه تا پنج میلی لیتر خون شریانی توسط یک سرنگ هپارینه از بیمار گرفته می شود. اگر بلافاصله امکان تجزیه و تحلیل نمونه وجود نداشته باشد، سرنگ نمونه بر روی یخ گذاشته می شود.

مقادیر نرمال این تست عبارتند از:
 • pH 7.35–7.45
 • PaO2 80–100 mmHg
 • PaCO2 35–45 mmHg
 • HCO3 22–26 mEq/L
نتایج غیر طبیعی این تست عبارتند از:
 • افزایش pH نشانگر آلکالوز متابولیک یا آلکالوز تنفسی است.
 • کاهش pH نشانگر اسیدوز متابولیک یا اسیدوز تنفسی است.
 • افزایش pCO2 نشانگر COPD است.
 • کاهش pCO2 نشانگر هیپوکسمی است.
 • افزایش HCO3 نشانگر هیدراسیون و COPD است.
 • کاهش HCO3 نشانگر افت مایعات است.
 • افزایش pO2 نشانگرهیپوونتیلاسیون است
 • کاهش pO2 نشانگر آنمی و مشکلات تنفسی است.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:
 • اگر بیمار اکسیژن مکمل می گیرد، اطلاعات مربوطه از قبیل مقدار اکسیژن، روش تجویز از طریق کانیولا یا تهویه مکانیکی و تنظیمات ونتیلاتور به آزمایشگاه اطلاع داده شود. میزان اکسیژن مکمل همراه با نتایج تست گزارش می شود
 • دمای بیمار بررسی شود. تغییر دمای بدن بیمار می تواند نتایج تست را تغییر دهد
پس از رویه:
 • روی محل نمونه گیری به مدت 5 دقیقه فشار مکانیکی وارد شود.
 • به مدت 30 دقیقه روی موضع خونگیری پانسمان فشاری گذاشته شود تا خونریزی متوقف شود.
 • محل خونگیری از نظر خونریزی تحت نظر باشد.

شیمی خون (Blood Chemistry)

اندیکاسیون:

شیمی خون شاخصی از سلامتی بیمار فراهم می کند که شامل موارد زیر است:

 • تعادل الکترولیت ها (سدیم، پتاسیم، بیکربنات، منیزیم، کلسیم، فسفر)
 • عملکرد کلیوی (BUN، کراتینین)
 • عملکرد کبدی (AST/ALT) (این آنزیم ها زمانی ترشح می شوند که کبد آسیب دیده باشد)
 • بررسی دیابت (سطح قند سرم)
 • سطح کلسترول (کلسترول، LDL، HDL، تریگلیسریدها)
 • عملکرد قلبی: [کراتین کیناز (CK) و ایزوآنزیم های CK (این آنزیم ها زمانی آزاد می شوند که عضله قلب دچار آسیب باشد)، سطح تروپونین های قلبی (تروپونین پروتینی در عضلات اسکلتی و قلبی است)، میوگلوبین (از نشانگرهای اولیه و زودرس انفارکتوس میوکارد است)، لاکتات دی هیدروژناز (LDH) و ایزوآنزیم های LDH]. این آنزیم ها زمانی آزاد می شوند که بافت قلبی آسیب دیده باشد.

روش کار:

سه تا پنج میلی لیتر خون گرفته می شود. تست های مختلف به لوله های مختلفی نیاز دارند. نتایج غیر طبیعی عبارتند از:

 • سطح الکترولیت های خون (سدیم، پتاسیم، بیکربنات، منیزیم، کلسیم، فسفر) همراه با عدم تعادل مایعات، عدم تعادل اسید و باز؛ غیر طبیعی خواهد بود.
 • تست های عملکرد کلیوی (BUN و کراتینین) در بیماری های کلیوی بالا خواهد رفت.
 • تست های عملکرد کبدی (AST/ALT) در بیماری های کبد بالا خواهد رفت.
 • دیابت زمانی وجود دارد که سطح گلوکز خون ناشتا بالاتر از 125 باشد.
 • سطح کلسترول: (کلسترول، LDL، HDL، تریگلیسریدها). اعداد نتیجه این آزمایشات لازم است که پایین باشند به استثنای HDL که هر چه مقدار آن بالاتر باشد بهتر است، یافته های غیرطبیعی حاکی از ریسک بیماری های قلبی و عروقی است.
 • قلب : [کراتین کیناز (CK) و ایزوآنزیم های CK، سطح تروپونین های قلبی، میوگلوبین، لاکتات دی هیدروژناز (LDH) و ایزوآنزیم های LDH]. اگر سطح این آنزیم ها بالا باشد نشانگر وجود آسیب به عضله قلب است.

مداخلات پرستاری:

 • قبل از نمونه گیری ورزش نکند، ممکن است نتایج آزمایش را بصورت کاذب بالا ببرد.
 • در صورت تجویز، NPO باشد. اندازه گیری صحیح تریگلیسریدها و گلوکز خون مستلزم ناشتا بودن است.
 • قبل از نمونه گیری تزریق عضلانی انجام نشود. اگر تزریق ضروری بود، نام دارو، زمان تزریق و دوز آن در برگه ثبت شده و همراه نمونه به آزمایشگاه ارسال شود، زیرا ممکن است نتایج را تغییر دهد
 • محل خونگیری از نظر خونریزی بررسی شود
 • برای تست گلوکز خون لازم است بیمار 12 ساعت ناشتا باشد
 • برای تست کلسترول و اطمینان از صحت سطح تریگلیسریدها، لازم است که 12 ساعت قبل ناشتا باشد.

کشت خلط و آنتی بیوگرام (Sputum Culture and Sensitivity)

اندیکاسیون:

خلط بیمار برای تعیین وجود هر گونه باکتری و همچنین آنتی بیوتیک هایی که روی باکتری موثر هستند، کشت می شود.

روش کار:

خلط بیمار در یک ظرف استریل گرفته شده و به آزمایشگاه ارسال می شود. در آزمایشگاه اسمیر خلط بر روی پتری دیش انجام شده و پلیت برای رشد باکتری انکوبه می شود. سپس نمونه باکتری رنگ آمیزی شده و زیر میکروسکوپ مشاهده می شود تا باکتری شناسایی شود. نمونه ها به طور دوره ای چک شده، اما معمولا 72 ساعت یک کشت کامل خلط طول می کشد. زمانی که باکتری شناسایی شد، باکتری در معرض دیسک های حاوی آنتی بیوتیک های مختلف قرار داده می شود تا مشخص گردد که کدام دیسک باکتری را می کشد.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:
 • ظرف نمونه گیری استریل آماده شود، تا باکتری های خلط بیمار کشت و شناسایی شوند یا باکتری های حاصل از آلوده شدن ظرف یا نمونه
 • فقط خلط گرفته شود نه بزاق – باکتری هایی به طور طبیعی در دهان یافت می شود، بنابراین نمونه بزاق موجب رشد باکتری در آزمایشگاه می شود، گرچه موجب عفونت نمی شوند
پس از رویه:
 • نمونه به آزمایشگاه ارسال شود
 • طریقه صحیح گرفتن نمونه خلط به بیمار آموزش داده شود.

مطالعات هماتولوژیک (Hematologic Studies)

اندیکاسیون:

مطالعات هماتولوژیک شاخص خونی بیمار را مشخص می کند. این آزمایشات عبارتند از:

 • شمارش RBC – شامل گزارش سطح هموگلوبین، هماتوکریت، سایز و شکل سلول های قرمز خون (RBC) است که به انتقال اکسیژن کمک می کنند. طول عمر آنها به طور میانگین 120 روز است و توسط مغز استخوان تولید می شوند. معمولا این آزمایش برای بررسی آنمی، تنگی نفس، پاسخ به دارو، خونریزی، جراحی و تروما انجام می شود.
 • شمارش WBC – سطح سلول های سفید خون در گردش را نشان می دهد. WBCها مسئول مبارزه با عفونت در بدن هستند. سلول های سفید خون به پنج زیر دسته تقسیم می شوند: نوتروفیل ها، بازوفیل ها، ائوزینوفیل ها، لمفوسیت ها، مونوسیت ها. این تست معمولا برای بررسی عفونت، التهاب، پاسخ آلرژیک و عفونت انگلی انجام می شود.
 • نرخ رسوب اریتروسیت ها (ESR) تست غیر اختصاصی است که نشانگر وجود عفونت و التهاب است.
 • مطالعات انعقادی [پروترومبین تایم (PT)، نرخ هنجار شده بین المللی (INR)، زمان نسبی ترومبوپلاستین (PTT)، شمارش پلاکت]. این ها زمان خونریزی هستند که نشانگر توانایی انعقاد و لخته بستن خون بیمار هستند. INR برای مانیتور ثبات وضعیت بیمارانی استفاده می شود که داروی وارفارین مصرف می کنند. PT برای کمک به غربالگری بیماران دریافت کننده وارفارین انجام می شود. از آنجایی که PT در کبد ساخته می شود، این تست به بررسی عملکرد کبد نیز کمک می کند. ناهنجاری PTT نشانگر نقص وضعیت انعقادی خون بیمار است. از این تست برای پایش وضعیت بیماری که هپارین دریافت می کند، استفاده می شود.

روش کار:

سه تا پنج میلی لیتر نمونه خون گرفته می شود. نتایج غیرطبیعی عبارتند از:

 • شمارش RBC – به دنبال اندیکاسیون های آنمی هستیم.
 • شمارش WBC – اگر بالا باشد، نشانگر وجود عفونت است.
 • ESR – بالا رفتن سطح ریت رسوب گلبول قرمز نشانگر وجود التهاب است.
 • خونریزی (PT, INR, PTT, Platelet Count) زمان لخته شدن خون را اندازه می گیرند.
 • هموگلوبین (Hgb) و هماتوکریت (Hct) نشان دهنده ظرفیت حمل اکسیژن و آهن خون است.

مداخلات پرستاری:

 • موضع خونگیری از نظر خونریزی بررسی شود.

آزمایشات ایمونولوژیک خون

اندیکاسیون:

این آزمایشات برای شناسایی فاکتورهای ایمونولوژیک در خون انجام می شوند:

 • ANA: آزمایش آنتی بادی ضد هسته ای است که یک آزمایش غربالگری برای تشخیص آنتی بادی بر علیه آنتی ژن های هسته در خون است. نزدیک به 100 درصد بیماران مبتلا به SLE در این آزمایش نتیجه مثبت خواهند داشت.
 • ESR: نرخ رسوب اریتروسیت ها است که برای تمایز بین بیماری های التهابی و نئوپلاستیک مفید است. اندازه گیری سریالی برای ردگیری شدت بیماری مناسب است.
 • SS-A و SS-B : آنتی بادی های SS-A را می توان در حدود 30% از بیماران مبتلا به SLE یافت. آنتی بادی های SS-B بطور بالایی اختصاصی کمپلکس سیکا هستند، که در اثر کاهش ترشح از غدد ایجاد می شود.
 • RF: فاکتور روماتوئید است که یک آنتی بادی IgM است که با روماتوئید آرتریت مرتبط است. خون وریدی گرفته شده و از نظر وجود آنتی بادی ایمونوگلوبین در خون بررسی می شود. 50 درصد بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت دارای این آنتی بادی هستند.
 • آنتی بادی های اسکلرودرما: این آنتی بادی در خون وریدی بیماران مبتلا به اسکلرودرما یافت می شود. در 25 تا 40 درصد بیماران مبتلا به اسکلرودرما این آزمایش مثبت است.

روش کار:

مقدار کمی خون از بیمار گرفته شده و از نظر ایمونوگلوبولین ها و آنتی بادی های آنها، آنتی بادی های ضد هسته ای، روماتوئید فاکتور و فراورده سلول های لوپوس اریتماتوز بررسی می شود. یافته مثبت حاکی از آن است که بیمار اختلال ایمنولوژیک مربوطه را دارد یا در تماس با آن بوده است.

مداخلات پرستاری:

 • پس از رویه اطمینان حاصل کنید که محل خونگیری خون ریزی نداشته باشد و لخته شدن کافی رخ داده باشد.
 • نتایج معمولاً چند روز بعد آماده می شود.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com