ورود کاربر

در مجموع: 52 نتیجه یافت شد

وضعیت جستجو
جستجو تنها در :

صفحه1 از3

1. آموزش بهداشت امروزی
(آموزش بهداشت)
آموزش بهداشت امروزی محیط مراقبت بهداشتی امروزی لزوم استفاده از رویکردهای سازماندهی شده برای آموزش بهداشت را ضروری کرده است، بطوریکه بیماران بتوانند نیازهای مراقبت بهداشتی خاص خود را برآورده نمایند. ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
2. هدف از آموزش بهداشت
(آموزش بهداشت)
هدف از آموزش بهداشت تاکید بر آموزش بهداشت ریشه در حقوق عموم برای دستیابی به اطلاعات مراقبت بهداشتی جامع دارد، که شامل اطلاعات بهداشتی به روز و مربوط است. همچنین بیانگر ظهور جامعه ای آگاه است که ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
3. تعریف واژه های آموزش بهداشت
(آموزش بهداشت)
تعریف واژه ها رعایت کردن (adherence): فرآیند پیروی صادقانه از دستورالعمل ها یا راهنمایی ها است. جامعه (community): جمعیتی از افراد در تعامل که با هم در داخل یک اجتماع بزرگتر زندگی می کنند. ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
4. رعایت رژیم درمانی
(آموزش بهداشت)
رعایت رژیم درمانی یکی از اهداف آموزش بیمار تشویق فرد به رعایت رژیم درمانی خود است. رعایت رژیم درمانی معمولا مستلزم آن است که شخص یک یا چند تغییر در سبک زندگی خود ایجاد کند و فعالیت های خاصی را برای ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
5. ملاحظات سالمندی
(آموزش بهداشت)
ملاحظات سالمندی عدم رعایت رژیم درمانی یکی از نگرانی مهم در افراد سالمند است که موجب افزایش میزان موربیدیتی، مورتالیتی و هزینه درمان این قشر شده است (لطیف و مک نیکول، 2009). بسیاری از پذیرش ها در ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
6. ماهیت تعلیم و یادگیری
(آموزش بهداشت)
ماهیت تعلیم و یادگیری یادگیری را می توان به عنوان کسب دانش، نگرش یا مهارت تعریف کرد. تعلیم تحت عنوان کمک به یادگیری شخص دیگر تعریف می شود. این تعاریف حاکی از آن است که فرآیند تعلیم – یادگیری یک ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
7. آمادگی برای یادگیری
(آموزش بهداشت)
آمادگی برای یادگیری یکی از مهمترین عوامل موثر بر یادگیری آماده بودن شخص برای یادگیری است. در بالغین آمادگی برای یادگیری بر اساس ارزش های فرهنگی و شخصی، وضعیت جسمی و عاطفی، تجارب یادگیری قبلی تعیین ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
8. پروفایل تحقیقات پرستاری
(آموزش بهداشت)
پروفایل تحقیقات پرستاری چارت 1: عوامل مرتبط با رفتار جنسی جوانان غیر بومی کانادا و تاثیر آنها بر ارتقای سلامتی هدف: هدف از این مطالعه بررسی عواملی بود که ممکن است با عدم داشتن سکس، داشتن بیشتر ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
9. محیط یادگیری
(آموزش بهداشت)
محیط یادگیری گرچه یادگیری می تواند بدون معلم هم رخ دهد، بیشتر کسانی که سعی می کنند چیز جدیدی بیاموزند یا رفتار خود را تغییر دهند و رفتارهای سالم را کسب کنند، از تماس با پرستار سود خواهند برد. تعامل ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
10. تکنیک های تدریس
(آموزش بهداشت)
تکنیک های تدریس تکنیک ها و روش های تدریس موجب بهبود یادگیری می شوند اگر که متناسب با نیازهای بیمار باشند. تکنیک های فراوانی در دسترس است، از جمله سخنرانی، تدریس گروهی، نمایش و مانند اینها که همگی ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
11. آموزش به گروه های خاص
(آموزش بهداشت)
آموزش به گروه های خاص افراد دارای معلولیت و ناتوانی زمان ارائه اطلاعات بهداشتی به افراد دارای معلولیت و افراد ناتوان، نیازهای هریک از آنها بایستی بررسی شده و در طرح آموزشی تلفیق شود. تکنیک های تدریس ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
12. آموزش به گروه های خاص - افراد سالمند
(آموزش بهداشت)
افراد سالمند مراقبت پرستاری سالمندان شامل آگاهی از تغییرات معمولی است که در اثر سالمندی رخ می دهد و روی توانایی یادگیری آنها تاثیر دارد و همچنین ارزیابی تاثیر آموزش بر بهتر پیر شدن این گروه است. ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
13. فرآیند پرستاری در آموزش بیمار - بررسی و شناخت
(آموزش بهداشت)
فرآیند پرستاری در آموزش بیمار - بررسی و شناخت زمان تدوین طرح آموزش بیمار و در جهت برآورده کردن نیازهای آموزشی و یادگیری مددجویان، از مراحل فرآیند پرستاری استفاده می شود (راهنمای آموزش بیمار را بخوانید). ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
14. فرآیند پرستاری در آموزش بیمار - تشخیص پرستاری
(آموزش بهداشت)
فرآیند پرستاری در آموزش بیمار - تشخیص پرستاری زمان تدوین طرح آموزش بیمار و در جهت برآورده کردن نیازهای آموزشی و یادگیری مددجویان، از مراحل فرآیند پرستاری استفاده می شود (راهنمای آموزش بیمار را بخوانید). ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
15. فرآیند پرستاری در آموزش بیمار - برنامه ریزی
(آموزش بهداشت)
فرآیند پرستاری در آموزش بیمار - برنامه ریزی زمان تدوین طرح آموزش بیمار و در جهت برآورده کردن نیازهای آموزشی و یادگیری مددجویان، از مراحل فرآیند پرستاری استفاده می شود (راهنمای آموزش بیمار را بخوانید). ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
16. فرآیند پرستاری در آموزش بیمار - اجرا
(آموزش بهداشت)
فرآیند پرستاری در آموزش بیمار - اجرا زمان تدوین طرح آموزش بیمار و در جهت برآورده کردن نیازهای آموزشی و یادگیری مددجویان، از مراحل فرآیند پرستاری استفاده می شود (راهنمای آموزش بیمار را بخوانید). ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
17. فرآیند پرستاری در آموزش بیمار - ارزشیابی
(آموزش بهداشت)
فرآیند پرستاری در آموزش بیمار - ارزشیابی زمان تدوین طرح آموزش بیمار و در جهت برآورده کردن نیازهای آموزشی و یادگیری مددجویان، از مراحل فرآیند پرستاری استفاده می شود (راهنمای آموزش بیمار را بخوانید). ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
18. راهنمای آموزش بیمار
(آموزش بهداشت)
راهنمای آموزش بیمار  چارت راهنمای آموزش بیمار براساس مراحل پنجگانه فرآیند پرستاری چارت راهنمای آموزش بیمار بررسی و شناخت 1- بررسی و شناخت آمادگی شخص برای آموزش بهداشت الف) ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
19. ارتقای بهداشت
(ارتقای سلامتی)
ارتقای بهداشت آموزش بهداشت (Health teaching) و ارتقای سلامتی (health promotion) توسط یک هدف مشترک به هم مرتبط هستند: تشویق مردم به دستیابی به بالاترین سطح سلامت و بهزیستی ممکن بطوری که بتوانند با ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
20. تعریف ارتقای بهداشت
(ارتقای سلامتی)
تعریف ارتقای بهداشت ارتقای بهداشت ممکن است به عنوان اقداماتی تعریف شود که به افراد کمک می کند منابعی ایجاد کنند که به آنها در حفظ یا ارتقای سلامت و بهزیستی خود و ارتقای کیفیت زندگی آنها کمک کند. ...
ایجاد در 13 فروردين 1396

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com